Đầu lau sàn KMR C645B

Trọng lượng : 450G

6CM HEAD BAND

Kích thước :42x38cm

Mô tả

Đầu lau sàn KMR C645B

Trọng lượng : 450G

6CM HEAD BAND

Kích thước :42x38cm