Mop Holder CTM 101Y

Kích thước :17.5×13 cm
Trọng lượng : 0.082 kg

Color: Red, Yellow, Blue, Green,White

Mô tả

Mop Holder CTM 101Y

Kích thước :17.5×13 cm
Trọng lượng : 0.082 kg

Color: Red, Yellow, Blue, Green,White