Máy chà sàn công nghiệp Fiorentini SL430

Length mm 580
Width mm 430
Height mm 1170
Brushes dimensions mm Ø 430
Electric cable lenght 15
Weight of the machine kg 40

Mô tả

Tên sản phẩm : Máy chà sàn công nghiệp Fiorentini SL430

Mã sản phẩm : SL430

 

TECHNICAL DATES SL430
Working width mm 430
Cleaning capacity up to m2/h 250
Solution tank capacity (opt.) l 12/18
TECHNICAL DATES SL430
Brush pressure kg 40
Brush speed rotation 150
Noise level DB 65
ELETTRIC DATES SL430
Power V 230
Brush motor W 1100
WEIGHT AND DIMENSIONS SL430
Length mm 580
Width mm 430
Height mm 1170
Brushes dimensions mm Ø 430
Electric cable lenght 15
Weight of the machine kg 40