Máy chà sàn tạ HiClean HC17

1) Power: 1,800W

2) Voltage: 110V / 60Hz, 220V / 50Hz

3) Diameter: 17″

4) Speed: 175r/min

5) Outer packing: N.W.: 78kg

Mô tả

 Máy chà sàn tạ HiClean HC17

Mã sản phẩm : HC17

Detailed Product Description
Features:

1) Power: 1,800W

2) Voltage: 110V / 60Hz, 220V / 50Hz

3) Diameter: 17″

4) Speed: 175r/min

5) Outer packing: N.W.: 78kg