Máy quét rác đẩy tay HiClean HC680

Voltage

12V

 Power

140W(2600rpm/min)

 Current

40A

 Speed

0-6km/h

 Size

1250X800X750mm

 Efficiency

3680-5500m² /h

Mô tả

Tên sản phẩm : Máy quét rác đẩy tay HiClean HC680

 Description: Battery Type Sweeping Machine

 Voltage

12V

 Power

140W(2600rpm/min)

 Current

40A

 Speed

0-6km/h

 Size

1250X800X750mm

 Efficiency

3680-5500m² /h