Cao su gạt kiếng RNH 040

Liên hệ 0903.374.875

Cao su đen cứng dùng để thay thế

Kích thước : 40cm

Mô tả sản phẩm

Cao su gạt kiếng RNH 040

Cao su đen cứng dùng để thay thế

Kích thước : 40cm