Thanh nối nhôm lau kính AP 0230

Mô tả

Thanh nối nhôm lau kính AP 0230

TELESCOPIC POLE, 3 x 3M