Thanh nối nhôm lau kính AP 0230

Liên hệ 0903.374.875

Mô tả sản phẩm

Thanh nối nhôm lau kính AP 0230

TELESCOPIC POLE, 3 x 3M